Toužíte založit vlastní bar? Cesta k tomu není jednoduchá, ale výsledek bude potom stát ještě více za to!

15. January 2021
Toužíte založit vlastní bar? Cesta k tomu není jednoduchá, ale výsledek bude potom stát ještě více za to!
Mnoho z Vás dozajista sní o tom, že jednou otevře vlastní bar - tak směle do toho! Co je k tomu potřeba?
Otevřít si vlastní bar je snem mnohých lidí. Ne každý si však dokáže představit, co otevření nového baru obnáší. V tomto článku si proto povíme alespoň to nejpodstatnější, co je třeba k otevření baru (pro veřejnost).  Na věc se podíváme jak z právního, tak ekonomického pohledu. A povíme si také něco o základních zásadách marketingu.

Fyzická, nebo právnická osoba?

Bar můžete provozovat buď jako fyzická osoba (živnostník), nebo jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (nejspíše s.r. o.). Oba typy podnikání se, samozřejmě, musí řídit obecným českým právním řádem. A oba typy právních subjektů mají své výhody i nevýhody. Liší se například v otázkách daňové povinnosti a v možnostech vedení účetnictví.

Záleží na vašem podnikatelském plánu, který typ podnikání pro vás bude vhodnější. Proto si řádně nastudujte, co obě možnosti obnášejí  – a vyberte tu po vás výhodnější.


Živnostenské oprávnění

Tak jako tak ale budete potřebovat živnostenské oprávnění na hostinskou činnost. Hostinská činnost se řadí mezi živnosti ohlašovací - řemeslné. Krom všeobecných zákonných podmínek je pro provozování této živnosti třeba doložit i odbornou způsobilost.

Možnosti, jak doložit odbornou způsobilost:

  • Doložit vzdělání v příslušném oboru.
  • Doložit dostatečnou praxi v příslušném oboru (6 let).
  • Doložit vzdělání v příbuzném oboru v kombinaci s praxí v oboru.
  • Nebo doložit úředně uznanou kvalifikaci či rekvalifikaci pro obor.
Pokud podmínky způsobilosti nesplňujete, budete potřebovat ještě tzv. odpovědnou osobu, která je odborně způsobilá a bude odpovídat za řádný provoz. A v případě, že budete prodávat lihoviny, je nutné si zajistit ještě koncesi na prodej lihovin.

Ochranná známka

Další věcí, kterou byste měli zvážit, je potřeba registrace ochranné známky na logo baru (v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví). Platnost ochranné známky je 10 let a lze ji prodloužit o dalších 10 let (na základě žádosti).

Požadavky na prostory baru

Než podepíšete nájemní/kupní smlouvu na vámi vytypovaný podnikatelský prostor, rozhodně si nejprve ověřte, zda jsou tyto prostory řádně zkolaudované pro provoz baru. Také se určitě přesvědčte, že vámi vybrané prostory mají dostatečnou velikost a vyhovující dispoziční řešení, aby vůbec bylo možno vyřešit zařízení baru tak, aby bar bez problémů vyhovoval všem zákonem požadovaným hygienickým normám.


Podnikatelský záměr

Ale úplně první věcí, kterou byste měli udělat, je sestavení poctivého business plánu. Dobrý business plán by měl obsahovat a zohledňovat veškeré okolnosti související s vaším podnikatelským záměrem: Vaši marketingovou strategii a její cíle, předpokládanou návštěvnost, vaše finanční možnosti, očekávané tržby, očekávané náklady, možnosti místní ekonomiky (zejména kupní sílu obyvatelstva)… a mnohé další okolnosti.

Kvalitně zpracovaný business plán je opravdu nezbytností. Investovat peníze a čas do ekonomicky nereálného projektu nechce nikdo. Proto při sestavování vašeho business plánu buďte k sobě upřímní a nic si „nelakujte“ do příliš optimistických barev.

Odlište se od konkurence

Abyste na trhu zaujali, musíte nabídnout něco, co se odlišuje. Při zařizování baru buďte směle originální a styloví. Zároveň však myslete na potřeby a přání vašeho cílového zákazníka. A byla by chyba nemyslet i na praktickou stránku věci. Bar musí být zařízen s ohledem na praktičnost vybavení baru a s ohledem na snadnou obsluhu zákazníků. Volte spíše výrobky z odolných a lehce vyčístitelných materiálů. A vězte, že za výborně fungující design interiéru rozhodně nemusíte utratit příliš peněz, stejně pouhým luxusně drahým vybavením baru nikoho neohromíte. To spíše lidi zaujme styl, originalita, příjemné prostředí a pohodlí.

A tímto se řiďte při zařizování baru, ať už vybíráte barový pult, barové židle, barový stůl, křesla, pohovky, gastronomické přístroje, výzdobu… Jednoduše řečeno - veškeré vybavení do baru volte dle estetického i praktického hlediska.

Upozorněte na sebe

Dobrá propagace je půlka úspěchu. Upozorněte na sebe ještě před otevřením baru. A otevření baru spojte s nějakou akcí. Doprovodné propagační akce však pořádejte pravidelně, pomůžou vám do podniku dostat lidi, kteří by jinak nepřišli. A nemusí však jít jen o klasické spotřebitelské akce ve stylu: „Třetí panák zdarma!“ – to dělá každý druhý bar. Pokud vám to prostory umožňují, můžete pořádat například i hudební akce, sledování sportu, turnaje v šipkách či kulečníku a podobně.


Závěrečné shrnutí

Nepodceňujte přípravu na podnikání. Zejména se seznamte s příslušnou platnou legislativou, poctivě promyslete váš business plán a vytvořte si kvalitní marketingovou strategii. Čeština pro to má pěkné rčení: Dvakrát měř, jednou řež.